De voorzitter van de vereniging, José Osório, zei dat de studie "rekening had moeten houden met de nationale gegevens, gepubliceerd door de bevoegde autoriteiten, die veel representatiever, onpartijdiger en geloofwaardiger zijn".

Volgens de studie staan Portugese appels en peren op de tweede plaats in de ranglijst van het hoogste percentage besmet fruit in 2019.

In 85% van de geteste Portugese peren en in 58% van alle geteste appels werd verontreiniging met gevaarlijke pesticiden aangetroffen.

AFA betreurde de "zeer negatieve impact op de sector" veroorzaakt door het nieuws over deze studie.

Volgens hem was het nieuws het gevolg "van een onbetrouwbaar rapport dat geen rekening hield met verschillende belangrijke aspecten, te beginnen met een representatieve steekproef, hetzij in aantal, hetzij in inzamelpunten, MRL's [maximale afvallimieten] of zelfs welke of de gebruikte analysemethoden en laboratoria".

"De binnenlandse productie kent verschillende controles, van de producent tot de consument, en deze controles worden uitgevoerd door verschillende entiteiten, al dan niet van de overheid, maar allemaal gecertificeerd voor het doel", garandeerde hij.