In deze context is in het Machado Castro Museum, in Coimbra, de tentoonstelling "Drawing Time - The Clock Drawing Test" te zien, die op 28 augustus afloopt.

De tentoonstelling richt zich op de Teken de Klok test. De test werd in 1956 bedacht door Battersby. Het doel zou zijn om visuele en ruimtelijke tekorten in bepaalde delen van de hersenen, namelijk de rechter hersenhelft, te beoordelen. Aan de hand van de beoordeling van het klokontwerp, dat de patiënt om 11.10 uur moet tekenen, kan een diagnose worden gesteld van verschillende vormen van dementie, waaronder de ziekte van Alzheimer.

De tentoonstelling bevindt zich in de laatste tentoonstellingszaal van het Machado Castro Museum en kan gratis worden bezocht, zonder dat de bezoekers echter toegang krijgen tot de rest van de tentoonstelling van het museum.

In de zaal waar de tentoonstelling zich bevindt, staan verschillende klokken die door de patiënten zijn getekend, met daaronder beschreven welk type dementie de persoon heeft, aan de hand van hoe de klok is getekend.

Rondom zie je mensen schrikken van de manier waarop sommige klokken zijn getekend. In een deel van de tentoonstelling is te zien hoe verschillende mensen, afhankelijk van hun opleidingsniveau, een klok ontwerpen die 11.10 uur aangeeft. Deze factoren worden ook in aanmerking genomen bij de diagnose van een persoon die symptomen van dementie vertoont.

Het doel van de tentoonstelling is mensen attent te maken op het thema van neurologische ziekten, en tevens een door Portugezen uitgevoerde studie te verduidelijken. Aan de Portugese studie namen 630 personen deel, waarvan meer dan de helft vrouwen waren. Uiteindelijk werd geconcludeerd dat het opleidingsniveau en de leeftijd de enige variabelen zijn die van invloed zijn op de resultaten van de TDR.

De toegang tot de tentoonstelling is gratis, maar om het bezoek van het museum te voltooien, moet u een kaartje kopen voor 6 euro.