De alarmfase wordt dus verlengd van 1 juni om 00.00 uur tot 30 juni 23.59 uur.

De uitvoerende macht, geleid door de sociaal-democraat Miguel Albuquerque, verklaarde ook dat zij heeft besloten de geldende maatregelen ter bestrijding van de pandemie "ongewijzigd" te laten, namelijk het verplichte gebruik van een masker in gezondheidscentra, tehuizen, apotheken en andere inrichtingen, alsook in het openbaar vervoer.

Het masker blijft ook verplicht voor mensen die besmet zijn met Covid-19, in alle omstandigheden, wanneer zij zich buiten hun isolatieplaats bevinden tot de tiende dag na de datum van het begin van de symptomen of een positieve test.