"De wereld is veranderd. Maar er is iets dat niet veranderd is: een begroting waarin de regering nog steeds blijk geeft van een gebrek aan visie en een gebrek aan vertrouwen in bedrijven en mensen", verklaarde Carla Castro.

De liberaal beschuldigde de uitvoerende macht van een gebrek aan vertrouwen in bedrijven door niet "echt te investeren in de voorwaarden voor economische groei en de bedrijfsstructuur".

Carla Castro was van mening dat OE2022 "de belastingdruk niet verlicht, het faalt in de basisfuncties, en denkt dat de toename van de belastinginkomsten als gevolg van de inflatie beter door de regering kan worden toegepast, dan terug te vloeien naar de zakken van de mensen".

"Deze regering heeft niet de ambitie om te transformeren of te hervormen en daarom is dit een slechte begroting. We weten dat de pandemie niet onze keuze was, we weten dat de oorlog niet onze keuze was, we weten dat de inflatie niet onze keuze was. Maar we weten dat de regering een andere houding had kunnen kiezen: de regering had een ander beleid kunnen kiezen!" riep ze uit.