De vice-voorzitter van het organisatiecomité, Alexandre Leitão, zei in een ontmoeting met journalisten dat hij "bijzonder optimistisch" was over de conferentie die van 27 juni tot 1 juli zal plaatsvinden".

In de resolutie van de Verenigde Naties over de Oceaanconferentie van 2022 is bepaald dat "bij consensus" een verklaring moet worden goedgekeurd die "kort, bondig en actiegericht is en waarover de regeringen hebben onderhandeld", waarin oplossingen worden aangedragen om de speciale Duurzame Ontwikkelingsdoelstelling voor de oceanen (SDG14) te bereiken.

Voor de voorzitter van de stichting Oceano Azul, Tiago Pitta e Cunha, gaat het erom de oceanen uit de "dode hoek" te halen en ze een plaats te geven in de discussie over milieu en klimaatverandering, wat bijvoorbeeld inhoudt dat later dit jaar een verdrag wordt gesloten voor de bescherming van de biodiversiteit op volle zee en dat tegen het einde van dit decennium ten minste 30 procent van de oceanen wordt ingewijd als beschermd gebied.

Hij benadrukte dat in het akkoord van Parijs van 2015 over de vermindering van de uitstoot van broeikasgassen, waarin bijna alle landen ter wereld overeenkwamen om de opwarming van de aarde tegen het einde van de eeuw te beperken, de oceanen "een woord in de preambule" hadden en dat in de definitieve tekst van COP26, die vorig jaar in Glasgow plaatsvond, het woord "oceaan" "vier keer in tien bladzijden" voorkomt.

Zuurstofverlies, overbevissing en stijgende temperaturen maken de oceanen zuurder en onherbergzamer voor miljoenen levende wezens die ze bewonen en hebben ook gevolgen voor de mens, benadrukt de organisatie van de conferentie.

Zonder specifieke toezeggingen te doen, waarover van tevoren zal worden onderhandeld, zei Alexandre Leitão dat "tussen de 20 en 25" staatshoofden en regeringsleiders hun aanwezigheid op de conferentie al hebben bevestigd, evenals ministeriële vertegenwoordigers van 35 landen, waarbij hij opmerkte dat er vier weken voor het begin nog "immense tijd" is voor verdere bevestigingen.

Voorlopig is bekend dat er vertegenwoordigers uit 193 landen zullen komen en dat zich reeds 938 entiteiten uit het maatschappelijk middenveld hebben aangemeld, waaronder 75 stichtingen en 74 universiteiten.