In een toespraak tot journalisten in Viseu verklaarde Ana Mendes Godinho dat de regering heeft besloten "een studie uit te voeren naar nieuwe manieren om de arbeidstijd te organiseren, namelijk de vierdaagse werkweek, maar die deel uitmaakt van een groot aantal krachtige en ambitieuze doelstellingen in het kader van de agenda voor fatsoenlijk werk".

"Naar aanleiding van de bespreking van deze studie hebben verschillende ondernemingen zich bereid verklaard deel te nemen aan proefprojecten", aldus de minister van Arbeid, Solidariteit en Sociale Zekerheid, die weigerde meer details over deze ondernemingen te geven.

Volgens de ambtenaar "zal de volgende stap echt de studie zijn", om "de vereisten, de parameters te bepalen", en dan "over te kunnen gaan tot proefprojecten".