"Dit betekent dat wij in de komende vier jaar de handen ineen moeten slaan - de samenleving, de staat, het bedrijfsleven - om ervoor te zorgen dat het aandeel van de Portugese salarissen in het BBP ten minste gelijk is aan het Europese gemiddelde", benadrukte de premier,

Deze verhoging van het aandeel van 45 procent naar 48 procent, berekende de regeringsleider, "impliceert echter een verhoging van het gemiddelde salaris in het land met 20 procent". "Dit is het doel dat we ons moeten stellen en dat we collectief moeten kunnen bereiken", voegde hij eraan toe.

"We moeten een akkoord op middellange termijn hebben, binnen de horizon van deze legislatuur, over het perspectief van de inkomensontwikkeling. De Staat wil niet buiten deze vergelijking worden gelaten, wij weten dat wij een bijdrage kunnen en moeten leveren opdat deze inkomensverbetering effectief is", merkte hij op.

Volgens de minister-president, geciteerd door Lusa, "kan en moet de staat helpen, met overheidsbeleid", in de zin van "het verhogen van het besteedbaar inkomen van gezinnen, en in het bijzonder van jongeren, terwijl bedrijven deze inspanning leveren om de lonen die zij betalen aanzienlijk te verhogen".

Volgens gegevens van het Nationaal Instituut voor de Statistiek (INE) is het gemiddelde maandelijkse brutoloon per werknemer in 2021 met 3,4 procent gestegen tot 1.361 euro.