De regering zal de plannen voor een vierdaagse werkweek evalueren, zowel in de openbare als in de particuliere sector in heel Portugal, maar heeft gegarandeerd dat dit niet schadelijk zal zijn voor de werknemers.

"In eerste instantie zullen we de parameters en vereisten vaststellen waarbinnen de proefprojecten zullen worden ontwikkeld, daarna zal dit op vrijwillige basis door bedrijven gebeuren op basis van criteria die ervoor zullen zorgen dat uit de proeven goed onderbouwde conclusies en analyses kunnen worden getrokken", verklaarde de minister van Arbeid en Sociale Zekerheid, Ana Mendes Godinho, tijdens een persconferentie die volgde op de Raad van Ministers waarin de 70 wijzigingen van de arbeidswetgeving werden goedgekeurd.

De minister benadrukte verder dat het doel van het plan is ervoor te zorgen dat er geen gebrek aan bescherming voor de werknemers is en dat het voorstel niets in gevaar zal brengen wat al bestaat.

Bovendien voegde de minister eraan toe dat sinds de plannen voor de vierdaagse werkweek voor het eerst werden ingediend, "verscheidene bedrijven" belangstelling hebben getoond om aan de regeling deel te nemen.