"Ik denk niet dat we meer wetten rond corruptie nodig hebben. De wetten die we hebben zijn voldoende - we moeten ze alleen goed uitvoeren en instellingen hebben die zo snel mogelijk op basis van die wetten werken. Te veel wetten scheppen verwarring en nemen de duidelijkheid weg", legde hij uit.

Tijdens een informele bijeenkomst in het hoofdkwartier van het Hof in Lissabon benadrukte José Tavares echter dat een dergelijk standpunt "niet betekent dat wetten niet kunnen worden verbeterd". Hij zei verder dat naar zijn mening het huidige Portugese rechtssysteem "al het nodige bevat om corruptie te voorkomen".

Behoefte aan stabiliteit

Plaatsvervangend procureur-generaal Orlando Romano, die ook lid is van de Raad voor Corruptiepreventie (CPC), benadrukte dat het, ondanks de noodzaak om de voortdurende veranderingen in de samenleving in de gaten te houden, ook belangrijk is om te zorgen voor meer stabiliteit op wetgevingsniveau.

"De voortdurende verandering van wetten creëert een grote mate van instabiliteit. Als we steeds veranderen en we ons er niet toe verbinden die wetten goed toe te passen, gaan we een slechte kant op. We kunnen de regels niet blijven veranderen. Er zijn geen onveranderlijke wetten, maar er zouden geen wetten moeten zijn die voortdurend veranderen", aldus de magistraat, die eraan toevoegde: "Er zijn duidelijke wetten nodig. Het belangrijkste is om een evenwicht te vinden tussen stabiliteit en evolutie".

Handelen binnen het redelijke

Tegelijkertijd overwoog Orlando Romano een mogelijke verhoging van de straffen voor misdaden die verband houden met corruptie, waarbij hij zei dat het gelijkstellen van de straffen voor deze misdaden met misdaden zoals moord zelfs als ongrondwettelijk zou kunnen worden beschouwd.

"Als we corruptie bestraffen met een straf die gelijk is aan moord, kan dat zelfs ongrondwettelijk zijn. Corruptie is ernstig, maar we moeten binnen het redelijke handelen. Repressie speelt een belangrijke rol bij preventie, maar zal corruptie nooit volledig uitbannen. Strenge straffen lossen niet alles op", verklaarde hij.