"Deze waarden hervatten de cyclus van groei in ondernemerschap die sinds oktober 2021 heeft plaatsgevonden, maar die in april was onderbroken", aldus de barometer, die opmerkt dat "de transportsector aanzienlijk bijdraagt aan deze groei, met de oprichting van een groot aantal nieuwe bedrijven, hetzij sinds januari, hetzij specifiek in mei".

Toch "ligt de oprichting van bedrijven in de eerste vijf maanden van 2022 nog 11% onder de waarden van 2019, vóór de pandemie", waarbij "alleen de sectoren informatie- en communicatietechnologie (+26%) en vastgoed (+18%) de waarden van 2019 al overtreffen".

Terwijl "de overgrote meerderheid van de sectoren" tot mei een groei in de oprichting van nieuwe bedrijven registreerde, sprong de transportsector eruit, met de oprichting van 795 bedrijven sinds januari, wat overeenkomt met een groei van 113% ten opzichte van dezelfde periode vorig jaar.

Volgens Informa D&B heeft "een andere sector die de afgelopen twee jaar ook zwaar is getroffen - accommodatie en catering - ook een aanzienlijke groei van 37% laten zien, met 559 nieuwe bedrijven dit jaar".