De intercommunale van de regio Coimbra (CIM/RC), een van de acht Portugese regio's die vandaag in de Europese Unie zijn uitgekozen om de strijd tegen de klimaatverandering aan te binden, heeft zich "op één lijn" gesteld met de doelstellingen van het Europees Ecologisch Pact.

In een interview met het agentschap Lusa verklaarde Jorge Brito, uitvoerend secretaris van de CIM/RC, dat de regio Coimbra "zich aansluit bij de doelstellingen van het Europees Klimaatpact en zich inzet om zich aan deze uitdagingen toe te passen".

De Europese Commissie heeft vandaag de eerste 118 regio's en lokale overheden bekendgemaakt die zullen deelnemen aan de EU-aanpassingsstrategie inzake klimaatverandering.

Van de 118 regio's en gemeenten die zijn geselecteerd voor de uitvoering van klimaatveranderingsprojecten, waarvoor tot 2023 370 miljoen euro zal worden uitgetrokken, zijn er acht Portugees.

Naast de regio Coimbra staan ook Cávado, het grootstedelijk gebied Lissabon, Médio Tejo, Vila Pouca de Aguiar, Fundão, Mafra en Cascais op de lijst.

"De betrokkenheid van de regio Coimbra bij dit programma is een bewijs van het werk dat we hebben verricht", zei Jorge Brito, verwijzend naar het intergemeentelijke plan voor aanpassing aan de klimaatverandering dat al bestaat op het grondgebied van CIM/RC.

"De regio Coimbra CIM was een van de eerste regio's in het land die een intergemeentelijk plan voor aanpassing aan de klimaatverandering heeft opgesteld en uitgevoerd, en via dit plan hebben we al voor meer dan 10 miljoen euro aan maatregelen uitgevoerd", verklaarde hij.

Jorge Brito benadrukte ook de "inzet" van de regio Coimbra voor de "uitdrukkelijke doelstelling in de uitdaging van de Europese Commissie" met betrekking tot koolstofneutrale steden en regio's.

Het Europese project zal naar verwachting ten minste 150 regio's en gemeenschappen ondersteunen bij het versnellen van hun transformatie naar klimaatbestendigheid tegen 2030 door lokale overheden te helpen klimaatrisico's te begrijpen, zich erop voor te bereiden en ze te beheren, en door innovatieve oplossingen te ontwikkelen om die risico's aan te pakken.

Naast de 118 regio's en lokale overheden zullen ook 17 particuliere bedrijven, dienstencentra, onderzoeksnetwerken en lokale actiegroepen die actief zijn op het gebied van klimaatbestendigheid, zich bij het project aansluiten.

Voor de EU-strategie voor de aanpassing aan de klimaatverandering wordt tot 2023 in totaal 370 miljoen euro uitgetrokken in het kader van het onderzoeks- en innovatieprogramma van de EU, Horizon Europe.