Een hoog salaris is niet langer de belangrijkste aantrekkingsfactor bij de aanwerving van topprofessionals, zo blijkt uit een nieuwe enquête van CEMS, een wereldwijde alliantie van 34 op het bedrijfsleven gerichte academische instellingen en universiteiten, waaronder Nova SBE.

Wereldwijd vond 21% van de respondenten het evenwicht tussen werk en privéleven even belangrijk als de beloning, toen hen werd gevraagd naar de belangrijkste criteria waaraan zij belang hechten bij het zoeken naar een nieuwe functie.

Deze twee criteria werden op de voet gevolgd door een snelle loopbaanontwikkeling en het gevoel een impact te hebben op de wereld.

Bij professionals ouder dan 35 jaar was het evenwicht tussen werk en privéleven belangrijker dan het salaris, terwijl het omgekeerde gold voor jongere professionals en pas afgestudeerden.

De mogelijkheid om voor het werk te reizen stond in de top vijf van criteria voor respondenten tussen 19 en 25 jaar, maar was minder belangrijk voor oudere leeftijdsgroepen, die de voorkeur gaven aan sterk en inspirerend leiderschap.

"Uit ons onderzoek blijkt dat salaris voor professionals overal ter wereld weliswaar altijd een belangrijke factor is, maar niet doorslaggevend. Het bereiken van een goede balans tussen werk en privéleven en de mogelijkheid om impact te hebben in je functie is belangrijker dan ooit voor werknemers van alle leeftijden," aldus Nicole de Fontaines, CEO van CEMS, in een verklaring.

"Nu we weer naar kantoor gaan, en in een tijd waarin het aantrekken en behouden van toptalent hoog op de agenda staat, is het belangrijk dat organisaties goed luisteren naar wat professionals het liefste willen, en daarnaar handelen. Op die manier kunnen ze innovatie aanmoedigen en uiteindelijk een concurrentievoordeel behalen in onzekere tijden," concludeerde ze.