De investeringen via gouden visa zijn in mei met 94% gestegen ten opzichte van dezelfde maand in 2021 tot 53,8 miljoen euro, zo blijkt uit gegevens van de Dienst Vreemdelingen en Grenzen (SEF). In vergelijking met april (59,7 miljoen euro) daalden de investeringen die werden aangetrokken via het programma voor de verblijfsvergunning voor investeringen (ARI) met 9,8%. In de eerste vijf maanden van het jaar bedroegen de aangetrokken investeringen in totaal meer dan 238 miljoen euro.

In mei werden 112 gouden visa verleend (in januari waren dat er 94, in februari eveneens 94, in maart 73 en in april 121), waarvan 93 voor de aankoop van onroerend goed (48 voor stadsvernieuwing) en 19 via het criterium van de kapitaaloverdracht.

De investeringen in de aankoop van onroerend goed bedroegen in april 44,9 miljoen euro, waarvan 16,8 miljoen voor stadsvernieuwing, terwijl de waarde van de kapitaaloverdracht 8,8 miljoen euro bedroeg.

In totaal werden 17 gouden visa verleend aan personen uit China, 16 aan de VS, 10 aan Brazilië, 8 aan Libanon en 7 aan India.