Een rechtbank in Las Vegas in de Verenigde Staten heeft Kathryn Mayorga's verzoek om miljoenen dollars schadevergoeding van voetballer Cristiano Ronaldo in een zaak van vermeende verkrachting in 2009 afgewezen.

Kathryn Mayorga, die de Portugese international beschuldigde van verkrachting in een hotel in Las Vegas, ontving in augustus 2010 375.000 dollar (354.664 euro) in een vertrouwelijke schikking, maar eiste vervolgens een verdere schadevergoeding van 25 miljoen dollar (23,6 miljoen euro).

Dezelfde rechter oordeelde ook dat de advocaat van de eiser, Leslie Mark Stovall, in de zaak "te kwader trouw" had gehandeld, zoals de rechter die de zaak behandelde, magistraat Daniel Albregts, vorig jaar had betoogd.

De rechters beschuldigden de advocaat van Kathryn Mayorga ervan dat zij hun zaak ten onrechte baseerden op gestolen vertrouwelijke documenten waaruit de communicatie tussen Ronaldo en zijn advocaten bleek.

Vrijdag schreef rechter Dorsey in een 42 pagina's tellend rapport dat het seponeren van een zaak waardoor deze geen kans meer maakt om te worden heropend "een zware sanctie is", maar dat het gedrag van de advocaat van de eiser de zaak had geschaad en daarom niet eerlijk kon worden behandeld.

"Het voortdurende gebruik van deze documenten was te kwader trouw," en stelde dat een afkeuring van Mayorga's advocaat niet voldoende was omdat de inhoud ervan werd gebruikt om de basis van de klacht te fabriceren, en oordeelde daarom voor "zware sancties", meldde rechter Jennifer Dorsey.

Evenzo, in 2021, in een 23 pagina's tellend rapport aan rechter Jennifer Dorsey, ook geciteerd door de AP, schreef magistraat Daniel Albregts, die ontslag van rechtsvervolging adviseerde: "Het verwerpen van Mayorga's zaak vanwege het wangedrag van haar advocaat is een moeilijk gevolg.

"Maar het is, helaas, de enige passende sanctie om de integriteit van de rechtsgang te waarborgen," voegde hij eraan toe, met het argument dat "Stovall te kwader trouw handelde ten nadele van zijn cliënt en zijn beroep."

Albregts merkte in zijn rapport op dat de rechtbank geen uitspraak deed over de vraag of Ronaldo een misdaad heeft begaan en geen bewijs vond dat zijn advocaten Mayorga "intimideerden of de wetshandhaving belemmerden" toen het voormalige model in augustus 2010 de aanklacht introk en de vertrouwelijke schikking van 375.000 dollar accepteerde.

Het nieuws van deze financiële schikking werd openbaar gemaakt door de Duitse media-outlet Der Spiegel in een artikel dat in 2017 werd gepubliceerd onder de titel 'Cristiano Ronaldo's Secret' op basis van documenten verkregen van het digitale platform 'Football Leaks'.

Voor Daniel Albregts maakte het door Der Spiegel vrijgegeven nieuws duidelijk "dat deze documenten bevoorrechte communicatie bevatten (...) tussen Ronaldo's Europese en Amerikaanse advocaten over de deal".

Hij was van mening dat Stovall "te kwader trouw heeft gehandeld door de 'Football Leaks'-documenten op te vragen, te ontvangen en te gebruiken om Mayorga's zaak vooruit te helpen".

In de zaak verwierp Albregts ook het argument van Stovall dat het gebruik van de documenten gerechtvaardigd was omdat het niet de advocaat was die ze had gestolen, en hij niet kon bewijzen dat ze gestolen waren.

De magistraat beval in zijn verslag aan dat de rechter ook Stovall's bewering zou verwerpen dat Mayorga, omdat ze als kind leermoeilijkheden had en onder druk werd gezet door Ronaldo's vertegenwoordigers, niet over de geestelijke vermogens beschikte om de geheimhoudingsovereenkomst in 2010 te ondertekenen.

Voor Albregts "zou Mayorga's zaak tegen Ronaldo waarschijnlijk niet bestaan als Stovall de 'Football Leaks' documenten niet had opgevraagd" en Mayorga's kennis van de inhoud van de documenten "kan niet ongedaan worden gemaakt", meldde de magistraat vorig jaar.

Het US 9th Circuit Court of Appeals in San Francisco oordeelde eerder dit jaar dat het aan Jennifer Dorsey is om over deze kwestie te oordelen.