Volgens deskundigen zal de inflatie blijven aanhouden. Het koopkrachtverlies van het gemiddelde loon per werknemer zal in 2022 ongeveer 3,5 procent bedragen - de grootste daling sinds de trojka in 2012. Van de 33 landen van de Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling (OESO) zal Portugal het op elf na grootste verlies aan koopkracht hebben.

Volgens Dinheiro Vivo, dat zich op recente OESO-gegevens baseert, komt de daling van de koopkracht van de gemiddelde lonen per hoofd van de bevolking in Portugal vooral doordat de gemiddelde beloning per werknemer slechts met 2,9% stijgt, de zesde zwakste stijging in de groep van drie dozijn OESO-economieën.

Op basis van de nieuwe OESO-prognoses is de voor dit jaar verwachte Portugese loonerosie - in de orde van grootte van 3,5%, veroorzaakt door de inflatie - hoger dan het gemiddelde van de eurozone en van de OESO-groep (in beide gevallen 2,8%). De Tsjechische Republiek voert de lijst aan (meer dan 7%) en het podium wordt vervolledigd door Estland en Mexico, die respectievelijk de tweede en de derde plaats op de ranglijst innemen.