Krediet met een lagere waarde kan echter veel risico's inhouden voor consumenten, vooral de meest kwetsbare. Het is daarom essentieel om de situatie zorgvuldig te beoordelen.

Sinds 2021 maakt DECO deel uit van een brede coalitie van niet-gouvernementele organisaties uit het maatschappelijk middenveld die willen bijdragen tot een hoog niveau van bescherming van consumentenbelangen bij de herziening van de Richtlijn Consumentenkrediet. De coalitie heeft een factsheet opgesteld met een reeks aanbevelingen voor de beoordeling van kredietwaardigheid met betrekking tot laagwaardige kredieten.

Bij de herziening van de richtlijn consumentenkrediet, die momenteel wordt besproken, ligt de nadruk op de toepassing van kredietwaardigheidsbeoordelingsvereisten voor kredieten met een lage waarde. "Hoewel deze kredieten als een laag risico worden beschouwd, is de waarheid dat er vanuit het oogpunt van de economische belangen van de consument reële gevaren aan verbonden zijn", aldus de Coalitie. In die zin wil deze factsheet enkele van deze zorgen wegnemen, door manieren voor te stellen om de beoordeling van kredietwaardigheid, alvorens de kredieten toe te kennen, effectief rigoureus te maken, zelfs met betrekking tot deze kredieten van een lager bedrag.

DECO zal de wijziging van de richtlijn blijven volgen om ervoor te zorgen dat de bescherming van de belangen van de consument in de verschillende thema's van de richtlijn wordt geïntegreerd om meer zekerheid en vertrouwen in het consumentenkrediet te brengen.

Veel consumenten nemen contact op met de Dienst voor Financiële Bescherming van de DECO met twijfels over het beheer van hun gezinsbudget om de naleving van leningen met een laag bedrag te garanderen.

Indien u hulp nodig heeft van de DECO, neem dan contact op via (+351) 213 710 238, of mail naar gas@deco.pt