De vakbond van hotelpersoneel van de Algarve heeft gezegd dat de lage lonen in de sector de terugkeer naar het werk van duizenden mensen sinds de Covid-19-pandemie belemmeren.

De belangrijkste reden voor het gebrek aan arbeidskrachten is "in de eerste plaats de lage lonen die in de sector worden betaald, waardoor de werknemers niet in hun basisbehoeften kunnen voorzien", aldus Tiago Jacinto, coördinator van de Vakbond van Hotel-, Toerisme-, Restaurant- en aanverwante bedrijven van de Algarve, tijdens een persconferentie.

De vakbond merkte op dat "de werkgevers in de sector opnieuw klagen over de moeilijkheden om de werknemers die zij nodig hebben in dienst te nemen" en dat "zij erop staan dat de oplossing van het probleem is dat de regering de aanwerving van werknemers in het buitenland vergemakkelijkt".

De ondernemers in de sector beweren dat ondanks het feit dat er duizenden mensen in de sector werkloosheidsuitkeringen ontvangen in het kader van de maatregelen die tijdens de pandemie ten uitvoer zijn gelegd, zij weigeren naar hun bedrijven terug te keren wanneer zij worden opgeroepen om werk te zoeken.

Voor de vertegenwoordigers van de werknemers spelen naast de lage lonen nog andere factoren een rol, zoals "de steeds verder gedereguleerde werktijden en de lange werktijden, die het voor de werknemers onmogelijk maken om hun beroepsleven te combineren met hun privé- en gezinsleven".

Onzekerheid

Een ander probleem heeft te maken met de onzekerheid die "in de hele sector veralgemeend" is, met bedrijven die tijdelijk werk verrichten, meestal illegale contracten voor bepaalde tijd, zogeaamde (onechte) contracten, of stagiairs die vaste banen bezetten.

De Vakbond van Hotel- en soortgelijke Werknemers van de Algarve wijst ook met de vinger naar de sluiting van etablissementen in het laagseizoen "om vaste banen te vermijden", met het argument dat werknemers "het hele jaar door moeten kunnen leven".

Tiago Jacinto hekelde "de toename van intimidatie en repressie op het werk", met name tegen werknemers die onder meer de naleving van rechten en loonsverbetering eisen.

De vakbondsman verklaarde dat hij niet tegen de mogelijkheid is dat buitenlandse werknemers naar Portugal komen, maar benadrukte dat de genoemde redenen zijn "wat werknemers wegdrijft".

"Voor een kwaliteitsvolle toeristische sector is het van essentieel belang dat werk en werknemers naar waarde worden geschat en dat de gecreëerde welvaart op een eerlijke manier met hen wordt gedeeld en dat zij betere voorwaarden krijgen", verdedigde Tiago Jacinto.

De vertegenwoordiger van de werknemers riep vervolgens op tot een reeks maatregelen, zoals een verhoging van het minimumloon met 90 euro per maand of een nationaal minimumloon van 800 euro per maand vanaf 1 juli.