Onder verwijzing naar het feit dat Portugal reeds "militair, dodelijk en niet-dodelijk materiaal, uitrusting, munitie, wapens, maar ook communicatiemateriaal en gezondheidsmateriaal" heeft geleverd, en heeft gereageerd op verzoeken die zijn binnengekomen, zoals eerste-hulp-kits, naast de beschikbaarheid voor "de opvang van gewonde Oekraïners", zei Helena Carreiras toen dat "ook de mogelijkheid wordt overwogen om Oekraïense soldaten en strijdkrachten op verschillende niveaus op te leiden".

De minister gaf toe dat er nog steeds "geen concreet verzoek" van de Oekraïense autoriteiten is, maar zei dat er een idee is dat "het een behoefte is die zal ontstaan voor de Oekraïense strijdkrachten".

"Als dat de beslissing van Oekraïne is - en we werken altijd in die richting, dat wil zeggen, het is in overeenstemming met de behoeften van Oekraïne dat we reageren -, kan deze opleiding nu al worden verstrekt, het is in feite geen situatie die alleen voor de naoorlogse periode geldt", legde zij uit.

Portugal is beschikbaar om Oekraïense militairen op te leiden en heeft al een evaluatie gemaakt van het soort opleiding dat het kan bieden, aldus minister van Defensie Helena Carreiras.