In een schriftelijke reactie aan Lusa verklaarde de voorzitter van de CTP, Francisco Calheiros, dat de entiteit verheugd is "over de door de regering aangekondigde maatregel om een visum voor werkzoekende buitenlanders in te voeren, waardoor buitenlanders ons land kunnen binnenkomen en er zes maanden verblijven, en over de afschaffing van het quotasysteem voor immigratie".

Maar, zo waarschuwde hij, "wil deze maatregel effect sorteren, dan is het noodzakelijk dat de structuren van de overheidsadministratie die in deze materie verantwoordelijkheid zullen dragen, goed worden de-bureaucratiseerd en dat zij snel zijn in de besluitvorming, om problemen te voorkomen".

"De maatregel zal waardeloos zijn als het staatsapparaat niet dienovereenkomstig en tijdig reageert", benadrukte hij. Francisco Calheiros zei ook dat "hoewel het geen structurele maatregel is, omdat hij beperkt is tot zes maanden, dit een maatregel was waar de CTP al lange tijd om had gevraagd, omdat het een van de onmiddellijke oplossingen is om het voor toeristische bedrijven gemakkelijker te maken buitenlandse vakmensen in dienst te nemen op een moment dat we getuige zijn van een ernstig probleem van tekort aan arbeidskrachten in de toeristische sector".