Deze gegevens en een interactieve kaart, vrijgegeven door de Portugese natuurvereniging (ANP), die samenwerkt met het internationale Wereldnatuurfonds (WWF), dienen als waarschuwing in een tijd dat er overbevissing is en gevreesd wordt dat de soorten in hun voortbestaan worden bedreigd.

ANP/WWF waarschuwt dat van de 117 soorten die in de Portugese wateren bekend zijn, bijna de helft wordt bedreigd