In een in het Diário da República gepubliceerde beschikking heeft het ministerie van Landbouw meegedeeld dat op basis van "gegevens die zijn geregistreerd in het kader van agrometeorologische en hydrologische controle voor het huidige hydrologische jaar, de droogte in continentaal Portugal, na een lichte verbetering in maart en april, opnieuw een aanzienlijke verslechtering te zien gegeven heeft in de maanden mei en juni 2022, met alle negatieve gevolgen van dien voor de landbouwactiviteit".

Uit de evaluatie, die gebaseerd is op de PDSI - Palmer Drought Severity Index, blijkt dat de droogte-intensiteit in mei is verslechterd in vergelijking met voorgaande maanden, met ongeveer 97,1% van het grondgebied in de klasse van ernstige ernstige droogte en 1,4% in de extreme droogte, een situatie die nog verergerde in de eerste helft van juni "met het gehele continentale grondgebied in een situatie van ernstige of extreme droogte".

De oorzaak van deze verslechtering houdt verband met het "geaccentueerde neerslagtekort", 408 millimeter minder dan normaal op 15 juni, en ook "de gemiddelde waarde van de gemiddelde luchttemperatuur die veel hoger is dan de normale waarde" , gegevens die overeenkomen met de informatie die is verzameld door het Portugees Instituut voor de Zee en de Atmosfeer (IPMA) en die zijn gedeeld met ECO/Capital Verde.