"255 jongeren zijn geïdentificeerd in het gebied van Groot-Lissabon die deel uitmaken van bendes met attitudes en gedragingen die indruisen tegen de democratische legaliteit van de staat", verklaarde José Luís Carneiro aan journalisten, na het voorzitten van de eerste vergadering van de geïntegreerde analysecommissie van Jeugd Delinquentie en Gewelddadige Criminaliteit (CAIDJCV).

Deze commissie, die werd opgericht na het Jaarverslag 2021 over Binnenlandse Veiligheid (RASI), onthulde dat bendecriminaliteit vorig jaar met 7,7% is gegroeid ten opzichte van 2020 en dat de jeugdcriminaliteit met 7,3% is toegenomen.

Er nota van nemend dat de criminaliteit in Portugal is afgenomen gedurende de afgelopen 15 jaar, waarin Portugal op de zesde plaats staat van veiligste landen, zei de minister zei dat er een toename is van jeugddelinquentie, "vooral in de intensiteit van de criminaliteit, namelijk met gebruikmaking van vuurwapens en andere wapens".

Onderzoek naar de oorzaken

"Als gevolg hiervan werd een commissie opgericht om te evalueren en aanbevelingen te doen over hoe we stroomopwaarts kunnen werken, dat wil zeggen, de oorzaken uitlichten die moeten worden bestudeerd", zei hij.

Volgens de minister is het noodzakelijk te weten welke gevolgen de pandemie en de lockdowns hebben gehad voor de houding en het gedrag van jongeren jongeren, met name op de geestelijke gezondheid, welke sociale contexten, met name armoede en uitsluiting, kunnen bijdragen tot het rechtvaardigen van "houdingen die tegen de wet ingaan en de rechtsstaat ondermijnen".

De commissie, die 14 leden telt, heeft een multidisciplinair karakter en integreert de regeringsgebieden Binnenlandse Zaken, Justitie, Onderwijs, Arbeid, Solidariteit en Sociale Zekerheid en Gezondheid.

Volgens de ambtenaar zal deze commissie "samenwerken en in die samenwerking geïntegreerde antwoorden vinden op jeugd delinquentie en gewelddadige criminaliteit".