Toeristen tonen weinig bezorgdheid over de Covid-19 pandemie, want het vertrouwen in reizen blijft toenemen. Volgens een onderzoek uitgevoerd door door GlobalData, gaf 57% van de respondenten toe "niet bezorgd" te zijn of "weinig bezorgd" te zijn over de verspreiding van Covid-19, wat suggereert dat "toeristen nu beter voorbereid zijn om met het virus te leven".

Hannah Freem, reis- en toerismeanalist bij GlobalData, zei dat "de vooruitzichten voor het toerisme in veel landen optimistischer zijn dan op enig moment in de afgelopen twee jaar". De functionaris waarschuwt echter dat "de onrust en onzekerheid van Covid-19 veel uitdagingen heeft veroorzaakt die het herstel bemoeilijken. De groeiende vraag, die gepaard gaat met ontslagen en flexibele arbeid, alsmede alsmede de concurrentie om menselijke hulpbronnen met andere sectoren van activiteit, hebben geleid tot een tekort aan personeel in verschillende economieën die van het toerisme afhankelijk zijn".

Uit de laatste prognoses van GlobalData blijkt dat op wereldschaal internationale vertrekken 68% van het niveau van voor de pandemie hebben bereikt, en voorspeld wordt dat dit zal verbeteren tot 82% in 2023 en tot 97% in 2024, en het niveau van 2019 zal overschrijden in 2025 , geraamd op 101% ten opzichte van 2019.