In een verslag over de stand van zaken in verband met de seismische en vulkanische crisis op dat Azoren, gepubliceerd op haar officiële website, stelt CIVISA dat "tot op heden, ongeveer 39.995 gebeurtenissen van geringe magnitude en van tektonische oorsprong zijn geregistreerd".

Volgens het CIVISA is de seismisch-volcanische activiteit op dat eiland "nog steeds boven normaal, ruwweg van Ponta dos Rosais tot het gebied Norte Pequeno - Silveira".

"Globaal gezien vertoont de seismische activiteit van de laatste paar weken een licht dalende tendens, soms onderbroken door korte periodes van hogere frequentie en/of vrijkomende energie, waarbij de hypocentra zich momenteel bevinden, in het algemeen, op een diepte van meer dan vijf kilometer".

Het CIVISA geeft aan dat "de bestaande gegevens sinds begin april geen significante vervorming in de epicentrale zone laten zien".

Anderzijds "hebben de campagnes voor het meten van gassen en temperatuur in de bodem die sinds het begin van deze crisis in het epicentraal gebied zijn ontwikkeld, tot dusver niet geleid tot de vaststelling van anomalieën die het gevolg zijn van seismovolcanische activiteit".

Op 8 juni verlaagde het CIVISA het alarmniveau op het eiland São Jorge van V4 (dreiging van uitbarsting) naar V3 (actief systeem zonder dreigende uitbarsting).