"We doen toezeggingen waarvan we weten dat we ze kunnen nakomen. (...) Op een serieuze manier kunnen we ons niet objectief vastleggen op een datum [om 2% van het BBP voor Defensie te halen], gezien de onzekere situatie waarin de wereldeconomie zich bevindt, met een enorme stijging van de inflatie, met druk op de rentevoeten, en de grote vastbeslotenheid die wij hebben om onze overheidsschuld sterk terug te dringen", aldus António Costa.

De premier sprak bij aankomst in het expositiepark van Madrid Exhibition Park in Madrid, waar de top van staatshoofden en regeringsleiders van de Noord-Atlantische Verdragsorganisatie (NAVO) plaatsvindt. staatshoofden en regeringsleiders plaatsvindt, nadat hem was gevraagd wanneer Portugal in staat zal zijn het doel te bereiken dat de NAVO-lidstaten zich tijdens de top van Welsh top van Wales in 2014 als doel hebben gesteld, toen zij toezegden 2% van het bbp te reserveren voor defensie.

António Costa zei dat "Portugal, op dit moment, zal voldoen de doelstelling zal halen die het schriftelijk voor 2024 had vastgelegd: 1,66% van het Bruto Binnenlands Product (BBP)" voor defensie.

Volgens de premier heeft Portugal, toen het in 2018 de verbintenis aanging om die 1,66% in 2024 te bereiken, was bepaald dat het 1,98% in datzelfde jaar zou kunnen bereiken als de geplande "communautaire middelen" beschikbaar zouden worden gesteld.