"Er zijn tekenen van herstel, maar we moeten waakzaam zijn en niet denken dat alles is opgelost," zei Vítor Neto, die vooral bedrijven vertegenwoordigt die diensten verlenen aan de toeristische sector, de belangrijkste in de zuidelijke regio van het land.

De voorzitter van NERA was verheugd over de manier waarop de hervatting van de activiteiten in de afgelopen vier maanden zich ontplooit, wat erop wijst dat dat er "goede vooruitzichten" zijn dat het niveau van de economische activiteit in de Algarve het niveau van 2019 aan het eind van dit jaar zal benaderen, het jaar vóór het begin van de Covid-19 pandemie.

"We kunnen de toekomst met meer vertrouwen tegemoet zien", zei Vítor Neto, die er ook aan herinnerde dat de centrale regering "positieve maatregelen heeft genomen in de moeilijkste periode" van de crisis als gevolg van de pandemie, zoals ontslagen, die bedrijven en werknemers steunden.

De zakenman waarschuwde dat er desondanks "nog veel te doen is te doen is", met "fundamentele problemen" en de noodzaak om mechanismen in het leven te roepen bedrijven op de middellange termijn te reanimeren.

Problemen op korte termijn

Op de korte termijn uitte Vítor Neto zijn bezorgdheid over de implicaties van enkele "onzekere factoren", waarvan de meeste verband houden met de ontwikkeling van de oorlog in Oekraïne, zoals de stijgende inflatie en het effect daarvan op energieprijzen (elektriciteit en brandstoffen).

Hij voegde eraan toe dat de sector ook moet "waken" voor de toeristenstromen die in de toekomst ongunstig kunnen evolueren, afhankelijk van de conflictsituatie in Oost-Europa.

"Wij moeten er bij de autoriteiten en de regering op aandringen onmiddellijk maatregelen te nemen en vooral de toekomst voor te bereiden, namelijk met een investeringen in hernieuwbare energiebronnen", aldus de voorzitter van NERA.

Vítor Neto verdedigde dat bedrijven duurzamer moeten worden en milieuvriendelijkere energiebronnen moeten gaan gebruiken: "Het is niet alleen overleven, we moeten ook sterker worden om de toekomst aan te kunnen", zei hij.

Wat de middellange/lange termijn betreft, wees hij ook op de de noodzaak om problemen op te lossen zoals het gebrek aan arbeidskrachten, dat nationaal en sectoroverschrijdend is.