Volgens de Nationale Burgerluchtvaartautoriteit (ANAC), na de inwerkingtreding, vandaag, van gemeenschappelijk besluit nr. 8022-D/2022, hoeven reizigers op vluchten naar of van het Portugese vasteland niet langer het bewijs te leveren van een negatieve test, een EU-covid-19-certificaat of een certificaat van herstel te tonen.

"Met de inwerkingtreding van deze nieuwe regeling zijn luchtvaartmaatschappijen en passagiers niet langer onderworpen aan de beperkende maatregelen die van toepassing zijn op het luchtverkeer, in het kader van de bestrijding van de pandemie veroorzaakt door het Sars-CoV-2 virus".

Besluit nr. 8022-D/2022, bekendgemaakt in het Diário da República, herroept beschikking nr. 8022-D/2022 betreffende "luchthavens, zeegrenzen en binnengrenzen en hierin worden de voorwaarden en vereisten van het respectieve controlesysteem vastgesteld, alsmede het toezicht op de werking ervan".

Volgens het besluit dat vandaag in werking is getreden, "is de epidemiologische situatie in Portugal na de Covid-19 pandemie relatief stabiel gebleven, als gevolg van de hoge vaccinatiegraad, de opkomst van nieuwe geneesmiddelen tegen ernstige ziekten en een grotere kennis over de infectie".

Bovendien, "ook in de internationale context, namelijk binnen de Europese Unie, en de ontwikkeling van de epidemiologische situatie rechtvaardigen niet langer de vaststelling van uitzonderlijke maatregelen op het gebied van het luchtverkeer, luchthavens en zee- en riviergrenzen".