"Ons voorstel is de invoering van professionele diesel, vergelijkbaar met wat er gebeurt met zware personenvervoerders en wat de Spaanse regering heeft gedaan", vertelde FPT-voorzitter Carlos Ramos aan Lusa.

De regering zal tot september de buitengewone steun voor brandstof voor taxi's en passagiersbussen verlengen, door deze te verlagen van 30 naar 20 cent per liter voor diesel en 30 cent voor aardgas.

Het ministerie van Milieu en Klimaatactie verklaart dat het "via het Milieufonds tussen 1 juli en 30 september, buitengewone en uitzonderlijke steun aan de openbaarvervoersector, waaronder taxi's en bussen die op aardgas rijden".