"De Covid-19 epidemie handhaaft een zeer hoge incidentie, hoewel met een dalende trend. De impact op de ziekenhuisopnames vertoont een dalende tendens, evenals de specifieke mortaliteit" ten gevolge van deze ziekte, zegt het document van het Directoraat-generaal Gezondheid (DGS) en het Nationaal Instituut voor Gezondheid Dokter Ricardo Jorge (INSA).

Verwacht wordt dat de daling van de vraag naar gezondheidszorg zal aanhouden, maar het toezicht op de epidemiologische situatie in het land moet worden gehandhaafd, waarschuwt het document, dat individuele beschermingsmaatregelen, herhalingsvaccinatie en frequente communicatie van deze maatregelen aan de bevolking blijft aanbevelen.

De DGS en INSA geven aan dat er een neerwaartse trend is in de ziekenhuisbezetting door gevallen van Covid-19, met 1.441 ziekenhuisopnamen op maandag, 17% minder dan op dezelfde dag van de voorgaande week.

De specifieke mortaliteit door covid-19 bedroeg 37,8 sterfgevallen binnen 14 dagen per één miljoen inwoners, eveneens met een dalende tendens, hoewel deze waarde nog steeds boven de drempel van 20 sterfgevallen ligt die door het Europees Centrum voor ziektebestrijding (ECDC) is vastgesteld.