"Inclusief onderwijs is een structurele hervorming van het onderwijs", aldus minister João Costa, tijdens een zitting ter presentatie van de resultaten van het monitoringsysteem systeem voor de uitvoering van de wettelijke regeling voor inclusief onderwijs in Portugal, waarbij hij verwees naar het feit dat deze hervorming "gaat via het ontwerp van een school die niet het misleidende discours van meritocratie dient, maar een school ontwerpt voor een zeer duidelijke missie om iedereen verder te brengen, niet van een elite die alles al heeft voor succes".

De minister merkte op dat de weg naar een steeds meer inclusieve school niet is begonnen met het huidige wetgevende kader, "maar enkele decennia geleden", toen Portugal zich aansloot bij de Salamanca verklaring van 1994.

De Verklaring van Salamanca is een resolutie van de Verenigde Naties over speciaal onderwijs waarin standaardprocedures zijn vastgelegd voor gelijke kansen voor personen met een handicap.

De regering realiseerde zich dat zij "in een positie was om verder te gaan en een nieuwe stap te zetten", door over te stappen van een "integraal naar een inclusief perspectief", zei hij.

João Costa zei dat deze nieuwe visie begon te worden ontworpen in 2016 en het werk omvatte van "scholen die al een verschil maakten, omdat zij diversiteit niet als een probleem zagen maar als een troef of als een missie". In 2018 werd het wetsdecreet goedgekeurd met de nieuwe regels voor inclusief onderwijs.

Volgens João Costa, hebben alle "studente met deze verandering een plaats in de klas", waarbij het leerplan het belangrijkste instrument is voor inclusie: "Ieder van ons heeft de capaciteit om te leren. Niemand van ons heeft het recht om te zeggen dat sommigen van ons niet leren," verdedigde hij.