Een brief van het Ministerie van Infrastructuur en Huisvesting werd naar Deco gestuurd, nadat de consumentenbeschermingsorganisatie er bij de regering en de Nationale Burgerluchtvaartautoriteit (ANAC) op had aangedrongen om tussenbeide te komen om de belangen te behartigen van de passagiers die de afgelopen dagen in Lissabon te maken kregen met geannuleerde vluchten van de afgelopen dagen, wier recht op bijstand "niet wordt toegepast".

"De regering is zich bewust van en bezorgd over de onrust die de Europese luchthavens, waaronder de Portugese, heeft getroffen", staat in het antwoord van het ministerie onder leiding van Pedro Nuno Santos.

Verbetering van de omstandigheden

De regering garandeert dat zij in "permanent contact staat met de ANAC", zodat "de nodige stappen worden ondernomen om alle wettelijke maatregelen, met het oog op de verbetering van de aan de passagiers geboden voorwaarden op kritieke momenten", en herinnert eraan dat zij sinds juni met een rampenbestrijdingsgroep hebben gewerkt om te bepalen welke maatregelen moeten worden genomen met betrekking tot operationele verbeteringen.

Het ministerie van Infrastructuur verklaarde ook voortdurend in contact te staan met ANA - Aeroportos de Portugal, "om oplossingen te vinden voor de problemen, met name wat betreft de dienstverlening aan passagiers die wachten".