António Costa sprak aan het eind van een diner dat werd georganiseerd door de Luso-Duitse Kamer van Koophandel en Industrie.

In een toespraak van ongeveer 30 minuten, voor een publiek van zakenlieden, erkende de leider van de socialistische regering de moeilijkheden van de huidige internationale situatie, maar verdedigde de stelling dat Portugal een ideale geografische ligging heeft om een voortrekkersrol te spelen in de digitale overgang en sterk staat in het streven naar hernieuwbare energiebronnen.

"Afgezien van de geografische ligging, het menselijk kapitaal en de financieringsmogelijkheden, de waarheid is dat we een institutioneel, geopolitiek en financieel kader hebben dat een verworven factor van vertrouwen kan zijn. Portugal heeft politieke stabiliteit, zoals maar weinig landen hebben", benadrukte de minister-president.

In dit verband bepleitte António Costa dat Portugal "het op drie na veiligste land ter wereld is - en in tijden van oorlog is dat geen sinecure, en erin geslaagd is een stevig traject van consolidatie van de overheidsfinanciën te behouden".

Economische stabiliteit

"Hoewel het Stabiliteitspact is opgeschort, zijn we er vorig jaar onder de drempel van 3% van het begrotingstekort gebleven en dit jaar zullen we zeker onder of in ieder geval zeer dicht bij de doelstelling zijn, een tekort van 1,9%", verklaarde hij.

Volgens de leider van de uitvoerende macht zijn we er in 2021, ondanks de buitengewone steun van de staat om covid-19 te bestrijden, "in geslaagd de omkering van het gewicht van de schuld in het Bruto Binnenlands Product (BBP) te hervatten".

"We kunnen met vertrouwen zeggen dat we zullen aankomen met een schuld-bbp-ratio van 100% tegen het einde van deze legislatuur. We kunnen blijvend de doelstellingen handhaven, zelfs in dit scenario van onzekerheid dat ons omringt, wat een zeer belangrijke factor van vertrouwen is. In dit verband hebben de rating ratingbureaus de vooruitzichten voor Portugal verder verbeterd", voegde hij eraan toe.

Hernieuwbare energie

In zijn toespraak pleitte António Costa ervoor dat Portugal de zevende laagste inflatie in de eurozone als geheel heeft, "hoofdzakelijk vanwege een factor die te maken heeft met de intensiteit van het gebruik van hernieuwbare energiebronnen.

"Ongeveer 60% van de electriciteit die we verbruiken is nu al afkomstig van hernieuwbare bronnen en over vier jaar zal dat 80% zijn, waardoor wij niet, zoals anderen, hoeven te discussiëren of het al dan niet nodig is om stappen terug te zetten in het proces van het koolstofvrij maken van de economie", zo wees hij erop.

Op dit punt zei de premier dat het land bij de laatste twee veilingen van zonne-energie, in twee opeenvolgende jaren "het wereldrecord voor de laagste prijs heeft behaald, wat ons in staat stelt een voortrekkersrol te spelen bij investeringen voor de productie van groene waterstof, die van doorslaggevend belang is voor gasintensieve industrieën".

"Nu is groene waterstof een hernieuwbaar, schoon, koolstofvrij gas dat de toekomst kan veiligstellen", verdedigde hij.