De buitengewone verhoging van de pensioenen is een van de vlaggenschipmaatregelen van de staatsbegroting voor 2022 en zal beginnen aan te komen op de bankrekeningen van gepensioneerden op vrijdag.

De buitengewone actualisering zal betrekking hebben op in totaal 1,9 miljoen gepensioneerden en houdt de betaling in van een bonus van maximaal 10 euro per gepensioneerde van wie het totale pensioenbedrag gelijk is aan of lager is dan 2,5 keer de waarde van de index voor sociale steun (IAS), dat wil zeggen 1.108 euro.

Aangezien de overheidsbegroting van dit jaar pas op 28 juni in werking is getreden, zullen de gepensioneerden ook een retroactieve betaling krijgen die teruggaat tot januari.

Dit gebeurt precies op het moment waarop de gepensioneerden hun vakantiegeld zullen ontvangen, dat ook zal binnenkomen plus een bonus van maximaal 10 euro voor pensioenen tot 1.108 euro.

Deze maatregel kost de staat 197 miljoen euro.