"Ik erken deze 'ranglijsten', die niet meer zijn dan hiërarchieën van scholen zijn, niet als een grote indicator van de kwaliteit van het werk dat op scholen wordt verricht", aldus João Costa in verklaringen aan Lusa.

Een van de door het ministerie meest bekritiseerde lijsten is de lijst die zich beperkt tot het rangschikken van scholen op basis van gemiddelde resultaten behaald in nationale examens, zonder rekening te houden met de sociaaleconomische context van de schoolgemeenschappen.

"In de afgelopen jaren hebben we veel prestatie-indicatoren op scholen opgesteld, we hebben meer dan vijf dozijn indicatoren die ons in staat stellen de kwaliteit van het verrichte werk te meten", onderstreepte hij.

Sinds 2016 heeft het ministerie geïnvesteerd in de productie van indicatoren om te komen tot "een goed, rijker en volledig beeld", waardoor mensen om "niet te snel conclusies te trekken" wanneer men spreekt over scholen en het Portugese onderwijssysteem.

Van de lijst van 56 indicatoren, legde João Costa de nadruk op billijkheid, omdat "hiermee de kwaliteit van het schoolwerk kan worden geëvalueerd, niet alleen in termen van de absolute eindresultaten, zoals schoolkwaliteit traditioneel wordt bedoeld, maar hoe elke school het werk met de leerlingen bevordert in overeenstemming met hun profiel".


Gelijkheidsindicator

Via de billijkheidsindicator kan inzicht worden verkregen in het werk van de school, aangezien er een vergelijking is tussen leerlingen met hetzelfde hetzelfde sociaal-economische profiel dat ons in staat stelt te begrijpen "hoe ver de school hen brengt".

De rechtvaardigheidsindicator beoordeelt de situatie van de meest behoeftige leerlingen, die sociale steun van de school (ASE) hebben.

Uit de door het ministerie vrijgegeven gegevens blijkt een voortdurende verbetering van de studieresultaten van leerlingen met ASE, waarbij steeds minder leerlingen zakken of stoppen met studeren.