De regelgevende instantie voor energiediensten (ERSE) heeft een onderzoek uitgevoerd onder elektriciteits- en aardgasverbruikers, gebaseerd op 1.250 telefonische interviews in continentaal Portugal en de autonome regio's, om na te gaan welke kennis er is van facturen, het gebruik dat zij ervan maken, welke elementen zij belangrijk vinden, de moeilijkheden die zij ondervinden bij de interpretatie ervan en de factoren die tot deze moeilijkheden bijdragen.

Volgens de belangrijkste conclusies van het verslag "erkent 38% van de consumenten erkent dat zij hun factuur nooit of zelden analyseren, hoewel het vertrouwen in de factuur groot is (vier, op een schaal van een tot vijf)", aldus de regelgevende instantie.

Wat de tevredenheid van de consument met de factuur betreft, ook op een schaal van één tot vijf, geven de respondenten een score van 3,58 aan de elektriciteitsfactuur, 4,02 voor de aardgasrekening en 4,04 voor de elektriciteits- en aardgasrekening samen.