Broker vergelijkingssite InvestinGoal keek naar gegevens om uit te vinden in welke landen de meeste oplichting plaatsvond en het meeste geld verloren ging, en welke landen over het algemeen veilig zijn voor oplichting.

Uit deze analyse bleek dat Portugal het minste geld verloor aan oplichting, met een totaal verlies van 1.334.877 euro, een totaal van 0,07 per hoofd van de bevolking en 991 euro per geval.

In veel van de onderzochte landen was het aantal gevallen van zwendelpraktijken toegenomen in de afgelopen jaren, met name als gevolg van de coronavirus pandemie. De enige landen waar het aantal gevallen van oplichting niet is toegenomen, waren België, Zwitserland en Japan - die allemaal een daling kenden.

Filippo Ucchino, oprichter van InvestinGoal, zegt hierover: "De pandemie versnelde een proces dat al aan het toenemen was: sociaal isolement en eenzaamheid. Dit heeft de perfecte omstandigheden gecreëerd voor fraudeurs, die zich vooral hebben gericht op ouderen, die vatbaarder zijn voor wat FEV wordt genoemd, Financial Exploitation Vulnerability. Inderdaad, financiële oplichting, crypto oplichting in het bijzonder, is voortdurend in opmars."

Veel landen hebben geprobeerd scammers te voorkomen door organisaties of gespecialiseerde eenheden op te zetten om oplichting in de gaten te houden, effectievere manieren te creëren om oplichting te melden en ook het publiek voor te lichten.

In Japan, als een inwoner is benaderd door iemand die beweert een familielid of vriend te zijn die geld nodig heeft, moet het slachtoffer de politie op de hoogte brengen en met hen samenwerken om de oplichter te pakken - slachtoffers kunnen 10 000 yen (77,50 euro) verdienen door dit te doen.

Filippo voegde daaraan toe: "Helaas zullen deze oplichters altijd een manier vinden om mensen te pakken te krijgen. Het enige dat hen echt kan 'stoppen' is door meer bewustzijn te verspreiden."