Economie is een boeiend vak dat veel voordelen biedt. Het geeft studenten de basisbeginselen om cruciale gegevens te decoderen en effectieve zakelijke en financiële strategieën en planning te ontwikkelen. Daarnaast komt de kennis van economie in het dagelijks leven goed van pas: je kunt je bestedingsgewoonten analyseren en bepalen of je rationeel of spontaan en irrationeel handelt. Laten we even stilstaan bij wat economie is en de redenen aangeven om het te bestuderen.


Wat is economie in de eerste plaats?

Economie is een sociale wetenschap die het gebruik van middelen in de samenleving bestudeert. Zij heeft ook tot doel te leren hoe die middelen in de gegeven gemeenschap circuleren en hoe het proces van het beheer van de middelen zo doeltreffend mogelijk kan worden gemaakt. De focus van economie kan verschillen naargelang het type.

In de kern wordt economie onderverdeeld in macro-economie, de studie van de gehele economie, en micro-economie, waarbij met verschillende beslissingen en strategieën wordt gewerkt. Daarnaast biedt de studie economie een aantal waardevolle vaardigheden om strategisch te denken en praktische oplossingen te bedenken. Dit gezegd zijnde, kan de vraag rijzen waarom men economie moet studeren. Hieronder volgt een overzicht van de zeven belangrijkste redenen om aan de studie economie te beginnen.


Reden een: Economie stimuleert je rekenvaardigheid, analytisch vermogen en probleemoplossend vermogen

Eerst en vooral scherpt de studie economie je statistische en wiskundige bekwaamheid aan, waardoor je problemen snel en accuraat kunt oplossen. Door economie te studeren, doe je ook de nodige kennis op van theorieën, concepten en methoden die je later in je carrière kunt toepassen. Meer bepaald zul je complexe gegevens met grote getallen kunnen hanteren. Economische vaardigheden stellen je ook in staat succesvolle statistische analyses uit te voeren, ongeacht het onderwerp. Door verschillende benaderingen toe te passen en kritisch na te denken, zul je waarschijnlijk snel oplossingen vinden voor elk probleem.

Tweede reden: het verbetert de communicatie

Economie helpt je niet alleen om ingewikkelde problemen op te lossen, het versterkt ook je communicatieve vaardigheden. Duidelijkheid en nauwkeurigheid zijn van vitaal belang in de economie, omdat het economen in staat stelt om heldere gedachten te leveren en het kader en een stapsgewijze strategie uit te leggen die ze hebben gebruikt om een oplossing te vinden. Een diploma economie leert je essentiële termen, zoals opportuniteitskosten, schaarste en evenwicht, waardoor je woordenschat wordt verrijkt en het voorkomt dat je ze verkeerd gebruikt.

Reden drie: Het garandeert de werkplek

Een baan vinden na je afstuderen is nu problematischer dan ooit, maar niet als het om economie gaat. Een cursus economie geeft je veel vaardigheden en kennis die je in staat stellen om op verschillende gebieden te werken, met inbegrip van maar niet beperkt tot het bedrijfsleven, consultancy, boekhouding, financiën, of het bankwezen. Dergelijke bekwaamheid helpt ook studenten zich in andere gebieden te wagen en te werken bij een essaydienst om cruciale economische theorieën en concepten aan anderen uit te leggen. Over het algemeen biedt het afstuderen aan een economisch programma heldere carrièrevooruitzichten, zoals afgestudeerden in staat stellen om op verschillende gebieden te werken en een eigen bedrijf op te zetten.

Reden vier: Het maakt wel degelijk een verschil op wereldschaal

Elke graad is even belangrijk, en iemands gretigheid om die te bestuderen en de tijdens de cursus verworven kennis toe te passen, telt het zwaarst. Maar terwijl veel vakken een beperkte focus hebben, kan economie een wereldwijde game-changer zijn, die de economische ontwikkeling stimuleert, hoge inflatiecijfers en stagnatie voorkomt, en middelen gelijkmatig verdeelt, zodat het gebied niet in onrust raakt.

Hoewel ambitieus, hangt het sterk af van je passie en ijver. In de loop van de cursus word je ondergesneeuwd met opdrachten die je aan het twijfelen brengen over je voornemens en je doen twijfelen of ze wel uitvoerbaar zijn. Dat zijn ze echter wel, en daarom moet je blijven studeren, ongeacht de tegenslagen en het gebrek aan motivatie.


Reden vijf: Het inspireert bedrijfstakken

Met de kennis die je tijdens de studie economie opdoet, kun je nagaan hoe bedrijven in een bepaalde branche opereren en of ze dat met succes doen. Het toepassen van concepten en modellen zal laten zien wat er gedaan moet worden om gezonde concurrentie in het veld te creëren en meer klanten naar het merk te trekken. Dit geheel van vaardigheden maakt economen altijd tot een onschatbaar onderdeel van ondernemingen. Elk groot bedrijf beschikt over een pool van economen die veel verantwoordelijkheden hebben. Terwijl sommige deskundigen de markt onderzoeken en de moeren en bouten leren kennen, werken anderen samen met marketeers en bouwen ze schitterende marketingcampagnes die zich op de juiste doelgroep richten en de winst van de onderneming op de lange termijn verdubbelen.

Reden zes: Het laat je jouw economie begrijpen

Het nemen van financiële beslissingen klinkt misschien eenvoudig. In werkelijkheid is het een complex proces dat vaak vooraf onze financiële toestand bepaalt. Bestedingsgewoonten spelen een sleutelrol in ons succes, waardoor we al dan niet de ultieme financiële onafhankelijkheid kunnen bereiken. Dankzij economie leer je de wortels van je uitgavengewoonten kennen en de organisatie ervan. Deze kennis zal je op zijn beurt helpen verstandiger financiële beslissingen te nemen, jouw principes te herzien, opnieuw te beoordelen en opnieuw op te bouwen, waardoor ze uiteindelijk doeltreffender worden.

Reden zeven: het stelt je in staat de ins en outs van het vakgebied te leren kennen en de ontwikkeling ervan te voorspellen

Economie is meer dan alleen maar grafieken en diagrammen maken en interpreteren. Professionals van de Harvard Business School zijn van mening dat het vakgebied veel genuanceerder is. Economie heeft namelijk te maken met het rationele gedrag en de keuzes van mensen. Hoewel het cruciaal is om hun bewegingen te voorspellen, is het niet minder cruciaal om te weten wat te doen als dergelijke veronderstellingen niet uitkomen. Als je iets leert over de cognitie, vooroordelen en epistemische intersubjectiviteit van mensen, kun je economisch gedrag voorspellen en begrijpen of individuen rationele of irrationele beslissingen nemen.


Conclusie

Gelukkig zijn er tegenwoordig veel opties om economie te studeren. Sommige keuzes zijn misschien duidelijker dan andere, afhankelijk van waar je woont. Niettegenstaande, kunt u een academische graad volgen of een online cursus voltooien. Je kunt ook een privéleraar inhuren om één-op-één te werken om een specifiek onderwerp beter te begrijpen. Zoals je ziet, zijn er veel mogelijkheden, maar wat belangrijker is, is je bereidheid om te leren en nieuwe gebieden te verkennen bij het bestuderen van economie. Begrijpen hoe markten werken en hun prijzen structureren naast het consumentengedrag van mensen zijn de vitale dingen die je goed moet weten om te slagen in het vakgebied.