De minister van Financiën heeft de opwaartse herziening van de groeiprognoses voor de Portugese economie voor dit jaar verwelkomd en opgemerkt dat Portugal "uit het pandemische proces zal komen met een mondiaal groeiniveau dat hoger ligt dan dat van landen als Spanje, Italië, Duitsland en Frankrijk" - "en voor een aantal van hen met zeer aanzienlijke verschillen".

"Portugal is het land dat in 2022 de hoogste groei in de eurozone laat zien", benadrukte Fernando Medina in de commissie Begroting en Financiën van de Assemblee van de Republiek, verwijzend naar de opwaartse bijstelling door Brussel van de prognoses voor de groei van het bruto binnenlands product (bbp) van Portugal in 2022, van 5,8% naar 6,5%, eraan toevoegend dat de ramingen wijzen op "een zeer aanzienlijke en belangrijke veerkracht van de Portugese economie".

"Het is duidelijk dat er tekenen zijn van een vertraging voor 2023, maar de gegevens laten voor Portugal ook een groei zien die boven die van de eurozone ligt". Er zij aan herinnerd dat Brussel de prognoses voor de Portugese economische groei voor volgend jaar naar beneden heeft bijgesteld van 2,7% naar 1,9%. Fernando Medina schrijft deze groei voor een groot deel toe aan het feit dat Portugal "minder is gegroeid terwijl andere landen meer zijn gegroeid".

In die zin benadrukt de minister van Financiën dat het land "uit het pandemische proces zal komen" met "een groeipercentage dat boven het Europese gemiddelde ligt", zelfs "boven landen als Italië, Spanje, Duitsland en Frankrijk", waarvoor er in sommige gevallen "zeer aanzienlijke verschillen zijn".

Wat de inflatie betreft, en op een moment dat Brussel wijst op een inflatiecijfer van 6,8% voor dit jaar in Portugal en 3,6% voor 2023, onderstreept de functionaris dat Portugal, ondanks het feit dat het "boven wat we gewend zijn ligt", ook in deze indicator onder de eurozone zal liggen. "Voor 2023 is er een aanzienlijke daling", concludeerde hij.