Door de gemiddelde levensverwachting op 65-jarige leeftijd met 0,08 jaar - het equivalent van een maand - te verlagen, in de periode van drie jaar die dit jaar afloopt, zal de pensioengerechtigde leeftijd die in 2024 zal worden toegepast, worden vastgesteld op 66 jaar en drie maanden, aldus de krant.

Door de JE benaderde deskundigen achten dit scenario "waarschijnlijk" en "aanvaardbaar". Miguel Coelho, universiteitsprofessor en voormalig directeur van het Instituut voor Sociale Zekerheid, merkt op: "Er is een grote kans op een daling van de gemiddelde levensverwachting, aangezien de [vorige] periode van drie jaar 2019 was, die relatief welwillender was dan 2022 in termen van sterfte."

"De gemiddelde levensverwachting zal blijven dalen. Sinds maart 2022 hebben we meer sterfgevallen dan in dezelfde periode vorig jaar", beaamt Filipe Ribeiro, demograaf en hoogleraar aan de Universiteit van Évora.