António Costa bezocht het waterkrachtcomplex onder concessie van Iberdrola en was in de "Caverna de Gouvães" getuige van het opstarten van deze waterkrachtcentrale. Vóór zijn toespraak wilde hij een "woord van solidariteit" richten tot de aanwezige burgemeesters en vooral tot degenen die geconfronteerd werden en nog steeds worden met het drama van de bosbranden.

Vandaag de dag woeden er nog steeds bosbranden in Chaves, Murça en Vila Pouca de Aguiar, in het district Vila Real.

"We hebben echt geen tijd te verliezen in de strijd tegen de klimaatverandering en wat dat verder inhoudt in een nieuw mobiliteitsbeleid, in een nieuw beleid ter versterking van de energie-efficiëntie en vooral in de toenemende investeringen in hernieuwbare energiebronnen".

En, zoals hij opmerkte, Portugal "bevindt zich in een bijzondere situatie, helaas, om de urgentie en de klimaatnoodsituatie te begrijpen" voor het land.

"Wij behoren tot de gebieden die het meest te lijden hebben gehad van kusterosie, wij behoren tot de landen die het meest te lijden hebben gehad van de toegenomen droogte en wij weten dat wij een van de landen zijn waar het risico van bosbranden het meest is toegenomen", benadrukte hij.

En, voegde hij eraan toe, "er is een feit dat van fundamenteel belang is" waarmee "we rekening moeten houden".

"Zelfs als de mensheid erin slaagt om binnen de gestelde termijn de doelstelling van de akkoorden van Parijs te halen om de stijging van de temperatuur op aarde met anderhalve graad te beperken, dan nog zal het risico op bosbranden in de toekomst in ons land zes keer zo groot worden".