Negen niet-gouvernementele milieuorganisaties (NGO's) hebben een strategische milieueffectbeoordeling (SMEB) verdedigd als zijnde "van fundamenteel belang" voor de nieuwe luchthaven van Lissabon, een proces dat volgens hen in oktober 2023 zou kunnen worden afgerond.

Een "snel besluit over de luchthaven van Lissabon zal alleen rechtsgeldig zijn met een serieuze, participatieve en transparante strategische milieueffectbeoordeling", aldus de organisaties in een verklaring.

De NGO's, die in juli 2020 een coalitie hebben gevormd om de geldigheid van de milieueffectbeoordeling (MER) die is uitgevoerd voor het aanvullende luchthavenproject Montijo, gerechtelijk aan te vechten, zijn van mening dat "er geen tijd meer mag worden verspild", en roepen op "dat er zo snel mogelijk een begin mee moet worden gemaakt".

Volgens de verenigingen zal het proces om de reikwijdte van de SMEB te bepalen, met deelname van alle "hoofdactoren", drie maanden duren, en zal het milieurapport zes tot acht maanden later klaar zijn, als het nu begint.

De NGO's willen vanaf het begin bij het proces worden betrokken. En zij stellen voor dat bij de SMEB rekening wordt gehouden met negen "kritieke besluitvormingsfactoren": het behoud van natuur en biodiversiteit; de noodzaak van mitigatie van en aanpassing aan klimaatverandering; volksgezondheid (lucht, lawaai, water) en veiligheid; efficiëntie en capaciteit van de luchtverkeersleiding; duurzaamheid; vervoer; ordening en concurrentievermogen.

"Onhaalbaar

De NGO's zijn ook van mening dat er "uitsluitingsgrenzen" moeten worden overwogen, waarboven een bepaald alternatief niet in aanmerking mag worden genomen. In de verklaring bevestigen de organisaties opnieuw dat het gebruik van de Montijo-luchthaven als aanvullende of hoofdluchthaven "onhaalbaar is vanuit het oogpunt van luchtvaartveiligheid, milieu, bescherming van de biodiversiteit en volksgezondheid".

En zij voegen daaraan toe: "Wij zijn ook van mening dat het onderhoud, dat verder gaat dan wat strikt noodzakelijk is, en de uitbreiding van de luchthaven Portela onhaalbaar zijn, zowel uit milieuoogpunt als uit het oogpunt van de veiligheid en de bescherming van de volksgezondheid".

Integratie

In de verklaring, waarin wordt verwezen naar het feit dat de inspanningen om de klimaatverandering te beperken aanwezig moeten zijn in alle plannen, programma's, projecten en overheidsbeleid, achten de NGO's het "absoluut noodzakelijk" dat het plan voor de luchthaven wordt geïntegreerd in het Nationale Spoorwegplan.

De groep NGO's bestaat uit de Vereniging voor de bescherming van het cultureel en ecologisch erfgoed van de Algarve (ALMARGEM), Associação Natureza Portugal, in samenwerking met het WWF (ANP/WWF), de Christelijke Vereniging voor Studies en Milieubescherming (A ROCHA), en de Portugese Vereniging voor het Behoud van de Biodiversiteit (FAPAS), de Groep voor Ruimtelijke Ordening en Milieustudies (GEOTA), de Liga voor Natuurbescherming (LPN), de Nationale Vereniging voor Natuurbehoud (Quercus), de Portugese Vereniging voor Vogelstudie (SPEA) , en de Vereniging voor een Duurzaam Systeem van de Aarde (ZERO).