Minister van Binnenlandse Zaken José Luís Carneiro sprak met journalisten in het hoofdkwartier van de nationale autoriteit voor noodsituaties en civiele bescherming (ANEPC), in Carnaxide, Oeiras, na een videoconferentie met de ministers van Nationale Defensie, Arbeid, Solidariteit en Sociale Zekerheid, Volksgezondheid, Milieu en Klimaatactie en Landbouw en Voedsel om de situatie opnieuw te beoordelen.

"Verwacht wordt dat de temperaturen vanaf de 23e zullen stijgen", aldus de minister, die benadrukte dat donderdag een nieuwe evaluatie zal worden uitgevoerd om te beslissen of het alarmniveau moet worden gehandhaafd of verhoogd.

Wat betreft de mogelijkheid dat sommige regio's van het land in de zwaardere categorie van noodtoestand worden geplaatst en andere in een alarmtoestand, zei de minister van Binnenlandse Zaken dat deze kwestie "op dit moment" nog niet is geëvalueerd door de entiteiten die deel uitmaken van het nationale systeem voor civiele bescherming.

José Luís Carneiro wees er ook op dat met de alarmtoestand de verboden blijven gelden met betrekking tot de toegang, het verkeer en de permanentie in bosgebieden, die eerder in de gemeentelijke plannen voor de bescherming van de bossen tegen brand zijn vastgesteld, alsmede op bospaden, landwegen en andere wegen die deze doorkruisen. Hetzelfde geldt voor het verbod op verbranding en het verbranden van resten van de exploitatie, alsmede voor het verbod om in bosgebieden werkzaamheden uit te voeren met machines van welke aard dan ook, met uitzondering van die welke verband houden met situaties van bestrijding van plattelandsbranden.

De minister van Binnenlandse Zaken merkte echter op dat dit verbod een uitzondering kent, die het oogsten van graan tussen 07.00 en 11.00 uur en tussen 18.00 en 23.00 uur toestaat.

"[Deze uitzondering] is bedoeld om het verlies van graangewassen, die schaars zijn in het land, te voorkomen en om deze twee dagen [tot donderdag] van gelegenheid te benutten en ook uit de bosruimte materialen te verwijderen die een gevaar of bedreiging voor brand vormen".