Volgens een verslag van CNN Portugal hebben de 41 flitspalen in Lissabon, amper een maand nadat ze in werking zijn getreden, al minstens 5,1 miljoen euro aan boetes opgeleverd.

Uit gegevens van het stadsbestuur van Lissabon (CML) bleek dat in de eerste 30 dagen dat de camera's operationeel waren (tussen 1 en 30 juni), 38.018 snelheidsovertredingen werden geregistreerd. Dit komt neer op een gemiddelde van 1.267 snelheidsovertredingen per dag in de straten van de hoofdstad.

Van het totaal aantal overtredingen, zo voegt de gemeente eraan toe, werden er 34.745 als ernstig en 3.246 als zeer ernstig beschouwd.

Volgens advocaat Sérgio Azevedo, een expert op dit gebied, zijn ernstige overtredingen voor snelheidsovertredingen altijd tussen 120 en 600 euro boete, met een bijkomende straf van ontzegging van de rijbevoegdheid tussen een maand en een jaar. Binnen de steden gebeurt dit telkens wanneer men met een snelheid tussen 20 en 40 km/u sneller rijdt dan toegelaten.

Wie tussen 40 en 60 km/u harder rijdt dan wettelijk is toegestaan, zo legt de advocaat uit, krijgt een zeer zware administratieve overtreding en altijd een sanctie van ontzegging van de rijbevoegdheid van twee maanden tot twee jaar. Deze sanctie komt bovenop een boete die varieert tussen 300 en 1.500 euro.

Gelet op deze waarden, en rekening houdend met de minimumwaarde, betekent dit dat de boetes in 30 dagen 5,1 miljoen euro bedragen: 4,1 miljoen wegens ernstige overtredingen en 973 duizend wegens zeer ernstige overtredingen. Hierbij is uitgegaan van de laagste waarden voor elk soort boete: 120 euro voor degenen die op ernstige overtredingen worden betrapt en 300 euro voor degenen die door de radars in zeer ernstige situaties worden ontdekt. Met andere woorden, de werkelijke waarde van de totale boetes kan nog veel hoger liggen.

De gemeente weigerde echter de totale bedragen van de boetes naar voren te schuiven en benadrukte dat sommige van de overtredingen betrekking kunnen hebben op ambulances of andere hulpverleningsvoertuigen, zoals de politie.