De afgevaardigden van de partij onder leiding van André Ventura verlieten het debat kort na het begin ervan, na een gespannen woordenwisseling met de voorzitter van het parlement, Augusto Santos Silva.

In het voorstel van de regering tot wijziging van de wettelijke regeling voor binnenkomst, verblijf, uitreis en verwijdering van vreemdelingen van het nationale grondgebied wordt onder meer bepaald dat de afgifte van verblijfs- en tijdelijke verblijfsvisa aan onderdanen van een staat van de overeenkomst van de Gemeenschap van Portugeessprekende landen (CPLP) niet afhankelijk is van een voorafgaand advies van de SEF, "onverminderd het feit dat de afgifte van visa aan de SEF wordt meegedeeld met het oog op de uitoefening van haar bevoegdheden op het gebied van de binnenlandse veiligheid".

Deze wijziging is het resultaat van een mobiliteitsovereenkomst die door alle lidstaten van de CPLP is ondertekend tijdens de laatste top van de staatshoofden van de organisatie in juli vorig jaar in Luanda.

Met dit decreet wil de regering ook "procedures vaststellen om een gereguleerde en geïntegreerde immigratie aan te trekken ten behoeve van de ontwikkeling van het land, de wijze veranderen waarop de overheid omgaat met immigranten en voorwaarden garanderen voor de integratie van immigranten".

De regering wil werk maken van de invoering van een titel van beperkte duur die de legale binnenkomst van immigranten in Portugal mogelijk maakt met als doel werk te zoeken, de procedures te vereenvoudigen en de mogelijkheid te openen van tijdelijke verblijfs- of verblijfsvisa "die ook tot doel hebben werk op afstand te verrichten, alsmede het vergezellen van familieleden die gekwalificeerd zijn met de respectieve titels".

"Het onderhavige wetsontwerp schaft het bestaan af van een globaal contingent van arbeidsmogelijkheden dat door de Raad van Ministers moet worden vastgesteld, met het oog op de afgifte van een visum voor het verkrijgen van een verblijfsvergunning voor de uitoefening van een ondergeschikte beroepsactiviteit".