"We handelen binnen onze prerogatieven binnen onze bevoegdheden en we handelen op basis van de informatie die we hebben en we vinden het van vitaal belang dat we allemaal kalm blijven, ondanks de hete temperaturen buiten, en dat we met een koel hoofd kunnen bespreken wat de beste manier is om op deze crisis te reageren", zei de hoofdwoordvoerder van de Europese Commissie, Eric Mamer.

Gevraagd op de dagelijkse persconferentie van de instelling in Brussel naar het verzet van landen als Portugal, Spanje, Griekenland en Polen tegen het voorstel dat woensdag door het uitvoerend orgaan van de Gemeenschap werd ingediend, weigerde Eric Mamer commentaar te geven op "specifieke politieke verklaringen".

"Dit is geen spelletje dat wij gaan spelen", voegde hij eraan toe.

De woordvoerder herinnerde eraan dat er in de EU reeds "felle debatten" zijn gevoerd over andere kwesties en achtte het noodzakelijk "de Europese solidariteit op het gebied van energie daadwerkelijk te versterken".

En hij waarschuwde: "Niemand van ons mag de fout maken te geloven dat er maar één lidstaat is die zich zorgen maakt over de afhankelijkheid van Russisch gas."

"We moeten ons er allemaal terdege van bewust zijn dat wat begint als een probleem op energiegebied, heel snel een probleem op economisch gebied zal worden en ik denk niet dat iemand daarin geïnteresseerd is", aldus Eric Mamer.

Tot dusver hebben Portugal, Spanje, Griekenland en Polen te kennen gegeven het niet eens te zijn met de voorgestelde maatregel, die tijdens de buitengewone Raad van volgende dinsdag zal worden besproken.

Woensdag heeft de Europese Commissie een doelstelling voorgesteld om het gasverbruik in de EU met 15% te verminderen tegen de lente, wanneer wordt gevreesd dat de Russische bevoorrading zal worden stopgezet, en heeft zij toegegeven dat zij bij waarschuwing zal overgaan tot een verplichte vermindering van de vraag.

Het is de bedoeling dat de lidstaten tussen 1 augustus van dit jaar en 31 maart 2023 hun aardgasverbruik met 15% verminderen (ten opzichte van het historische gemiddelde in die periode, rekening houdend met de jaren 2017 tot 2021), teneinde het Europese opslagniveau te verhogen en een veiligheidsbuffer voor noodsituaties te creëren.

In Portugal vertegenwoordigt Russisch gas in 2021 minder dan 10% van de totale invoer.