Het Europees Agentschap voor de veiligheid van de luchtvaart (EASA) heeft gewaarschuwd dat brokstukken van een zondag gelanceerde Chinese raket in de komende dagen de aarde zouden kunnen raken, en voegt eraan toe dat het "een van de grootste brokstukken zal zijn die in de afgelopen jaren opnieuw de atmosfeer zijn binnengedrongen" en dat Portugal op de lijst staat van landen die getroffen zouden kunnen worden.

In de verklaring zegt het EASA dat het "waarschijnlijk" is dat de brokstukken "opnieuw de atmosfeer van de aarde zullen binnendringen", waarbij het binnendringen "op een ongecontroleerde manier, tussen 30 en 31 juli 2022" zal plaatsvinden.

"Het is op dit moment moeilijk te voorspellen waar de brokstukken precies heen zullen gaan en waar op aarde de brokstukken zullen landen", aldus het EASA. Er is echter wel een schatting gemaakt van de mogelijke terugkeerbanen en de landen die getroffen zouden kunnen worden zijn Bulgarije, Frankrijk, Griekenland, Italië, Malta, Portugal en Spanje.

De raket, die op 24 juli 2022 werd gelanceerd, heeft een geschatte massa van tussen de 17 en 22 ton, waardoor het "een van de grootste brokstukken is die de afgelopen jaren opnieuw de atmosfeer is binnengedrongen". "Daarom verdient het zorgvuldig toezicht", aldus het agentschap.