Naast Portugal waren ook politiediensten uit Kroatië, Italië, Montenegro, Nederland, Servië, Slovenië en Spanje betrokken, waarbij globaal gezien meer dan zes ton cocaïne in beslag werd genomen, met inbeslagnemingen op de Azoren, Aruba, Ivoorkust en in Spanje.

Het onderzoek liep al enkele jaren en begon met de inbeslagname door de PJ van twee zeilboten op de Azoren, in 2018 en 2019, die in totaal ongeveer 1.440 kilo cocaïne vervoerden. Bij deze inbeslagnames werden zeven buitenlandse burgers gearresteerd, waarbij de PJ verduidelijkt dat het nationale onderzoek in deze zaak is afgerond.

Volgens het persbericht slaagde "Operatie Florida" - zoals het PJ het noemde - erin een einde te maken aan de activiteiten van deze criminele organisatie, die hoofdzakelijk uit Montenegrijnse burgers bestond en pleziervaartuigen gebruikte om grote hoeveelheden drugs uit Zuid-Amerika binnen te brengen.

"Deze operatie toont, net als andere waaraan de gerechtelijke politie heeft deelgenomen, duidelijk aan dat alleen met een beroep op internationale samenwerking het verschijnsel van de drugshandel, dat voor de meeste landen een ernstige bedreiging vormt, doeltreffend kan worden bestreden".

Volgens Europol, dat bemiddelde bij de uitwisseling van informatie tussen de verschillende betrokken landen, werden tijdens het onderzoek 29 verdachten in verschillende landen in staat van beschuldiging gesteld. In totaal werden 37 huiszoekingen verricht en 12 personen gearresteerd, naast de inbeslagneming van horloges, bankkaarten, documenten, munitie, wapens, een voertuig, een speedboot en geld.