Volgens de SNR zijn er stakingsaanzeggingen gedaan voor 1, 5, 8, 12, 19, 22, 26 en 29 augustus.

De vakbond zegt dat de IRN na een vergadering heeft toegezegd het ministerie van Justitie (MJ) er onmiddellijk van in kennis te stellen dat de staking alleen kan worden afgeblazen als er "een uitdrukkelijke en onmiddellijke toezegging komt om de beloningsproblemen op te lossen", naast de kwestie van de salarisasymmetrieën, een kwestie die later moet worden opgelost, omdat er wetswijzigingen en langere onderhandelingen nodig zijn.

Volgens de vakbond zijn de beperkingen die het gevolg zijn van de staking en die gevolgen zullen hebben voor het leven van burgers en bedrijven, uitsluitend de verantwoordelijkheid van het MJ en de raad van bestuur van het IRN, die "niet bevoegd waren, noch zich te goeder trouw hebben opgesteld in de onderhandelingen om de staking af te blazen".

Wat de minimumdiensten betreft die tijdens de staking moeten worden geleverd, stelt de vakbond de reactieve akten voor voor dringende burgerlijke huwelijken wegens levensgevaar of dreigende bevalling, testamenten bij dreigend overlijden en burgerlijke huwelijken die reeds waren gepland voor de datum van de oproep tot de staking.

De SNR begrijpt dat de afgifte van een burgerkaart of paspoort niet dringend is, aangezien de burgers zich bewust zijn van de geldigheid van hun documenten en de tijdige verlenging ervan moeten bevorderen.