Hij legde zijn professie af in de orde van predikanten (Dominicanen) in 1529 toen hij nog maar 15 jaar oud was. Hij zette zijn studie voort tot 1538 toen hij filosofische studies begon te doceren in het Dominicanenklooster in Lissabon. Hij doceerde theologie in verschillende Dominicaanse kloosters gedurende ongeveer 20 jaar en behaalde in 1551 zijn masterdiploma in Salamanca. Hij bleef lesgeven in Batalha en Evora.

Luis van Portugal vroeg hem zijn zoon godsdienstonderwijs te geven, omdat deze tot het religieuze leven wilde overgaan.


In 1559 werd hij tot bisschop van Braga gewijd. Tussen 1561-1564 nam hij deel aan het Concilie van Trente in Italië.

Hij keerde terug naar Braga waar hij zijn volk verzorgde en hielp bij hongersnood en een hernieuwde uitbraak van de pest. Hij speelde ook een belangrijke rol bij de ontwikkeling van ziekenhuizen en hospices.

Hij had paus Gregorius verschillende malen verzocht om zijn bisschopsambt te mogen neerleggen. In februari 1582 kreeg hij eindelijk zijn zin. Hij ging naar het Dominicanenklooster in Viana do Castelo waar hij voornamelijk in eenzaamheid leefde, maar af en toe nog les gaf.

Hij stierf in het klooster op 16 juli 1590 en tot op de dag van vandaag is er een standbeeld van hem op een ezel te zien. Hij is ook bekend om zijn kerkelijke geschriften.

Zijn feestdag is 18 juli.