"Slechts 21% zegt dat er voldoende steun beschikbaar is voor hun integratie", aldus de secretaris-generaal van de FNE, João Dias da Silva, op basis van de resultaten van de raadpleging die in de eerste week van juli werd gehouden.

Gevraagd naar de integratie van immigranten- en vluchtelingenleerlingen, verklaarden de meeste leraren (66,2%) dat zij buitenlandse leerlingen op hun school hebben, maar slechts 21,1% zegt dat er voldoende ondersteuning is.

De rest was verdeeld tussen degenen die niet wisten of er al dan niet voldoende ondersteuning was (44,3%) en degenen die meenden dat er een gebrek aan middelen was (34,5%).